Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.11.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2018 r. wraz z Programem Zadań Społeczno-Gospodarczych na 2018 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2045.
1.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Katowice na lata 2018-2045 – projekt.
Załączniki
DS-1125-17
2.
Budżet Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1121-17
3.
Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok".
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018 – 2045.
Załączniki
DS-1119-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
4.
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2018 r.
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1136/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.
Załączniki
DS-1136-17
2.
[DS-1139/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach.
Załączniki
DS-1139-17
3.
[DS-1138/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK "Wujek" i KWK "Halemba Wirek", położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach.
Załączniki
DS-1138-17
4.
[DS-1140/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach.
Załączniki
DS-1140-17
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic- część w rejonie ul. P. Skargi i F. Wincklera.
Załączniki
informacja WBiPP
2.
Odpowiedź na wniosek Radnych K. Pieczyńskiego i B. Pronobisa do budżetu Miasta na 2018 rok, o zabezpieczenie środków finansowych na przywrócenie ruchu osobowego pociągów na trasie Katowice Kostuchna-Murcki-Ochojec-Centrum.-dw. Komisji.
Załączniki
informacja WT
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.