Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 20 marca 2017, godz. 13:00, w wyjazdowe
BRM.0012.5.3.2017
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy różne.
1.
Pismo z dnia 20.02.2017r. Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski w Katowicach
2.
Odpowiedź na wniosek RMK z dnia 20.02.2017r. dot. zabezpieczenia miejsca parkingowego przy siedzibie Filharmonii Ślaskiej.
7.
Wolne wnioski.