Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.4.2017
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Imprezy strategiczne w roku 2017 – stan przygotowań (INTEL EXTREME MASTERS, ME w siatkówce, TdP, TAURON Nowa Muzyka, OFF festival, Katowice Silesia Marathon 2017, ME - Armwrestling).
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Wolne wnioski.