Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 15 lutego 2017, godz. 13:00, w sali 209 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.2.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat pozyskiwania przez placówki oświatowe środków zewnętrznych w tym unijnych.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Katowicach.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Sprawozdanie z wysokosci średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
Załączniki
CCF20170203_0001
2)
Prośba o przekazanie w administrowanie od września 2017 roku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 III Liceum Ogólnokształcącemu im. A. Mickiewicza w Katowicach.
Załączniki
CCF20170213
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.