Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 17 maja 2017, godz. 13:00, w wyjazdowe (wspólne z Komisją Edukacji). Dojazd we własnym zakresie. Zbiórka w Holu Głównym Pałacu Młodzieży
BRM.0012.5.5.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-856-17
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok.
Załączniki
DS-855-17
4.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016 rok
Załączniki
DS-857-17
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2016.
Załączniki
DS-850-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok
Załączniki
DS-853-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-867-17
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
6.
Pałac Młodzieży w Katowicach – działalność, wydarzenia, plany.
7.
Korespondencja i komunikaty..
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.