Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.6.2017.KM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Przygotowanie do akcji „Lato w mieście”.
5.
Spodek i MCK po roku działalności Operatora.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy różne.
8.
Wolne wnioski.