Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 17 lipca 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.7.2017.KM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.
GKS Katowice – cele na nowy sezon, przystosowanie i stan obecnego stadionu, aktualna sytuacja dot. budowy nowego stadionu, sytuacja finansowa i organizacyjna spółki GKS w związku z zamknięciem roku finansowego oraz informacje o współpracy GKS z klubami dzielnicowymi oraz szkolnymi w zakresie szkolenia i wymiany zawodników.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki
DS-946-17
6.
Sprawy różne.
7.
Wolne wnioski.