Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 16 października 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.9.2017.KM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.
Analiza strategii sportu – nowe wyzwania (niepełnosprawni).
Załączniki
Materiały
5.
Potrzeby osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji ruchowej.
6.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
1.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-978-17
2.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-979-17
3.
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-980-17
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-981-17
5.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2017 r.
Załączniki
DS-997-17
6.
Uchwała Nr 4200/III/173/2017 z dnia 18 września 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.”.
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku”.
Załączniki
ds-977-17
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
8.
Sprawy różne.
1.
Pisma z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacjach.
2.
Odpowiedź na zapytanie złożone podczas posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.09.2017 r. - wykaz wskaźników promocji.
3.
Odpowiedź na zapytanie złożone podczas posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.09.2017 r. - Radny A. Zydorowicz
9.
Wolne wnioski.