Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 13 listopada 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 UM przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.5.10.2017
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Budowa 3 basenów w Katowicach – realizacja procesu budowlanego.
5.
Przygotowania do akcji „Zima w mieście”
6.
Dyskusja nad wstępnym projektem planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2018 rok.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
8.
Sprawy różne.
1.
Pismo dot. 10 edycji Silesia Marathon.
2.
Odpowiedź na zapytanie złożone podczas posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 16.10.2017 r. - Radny A. Zydorowicz
9.
Wolne wnioski.