Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.11.2017
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Podsumowanie programowe oraz organizacyjno-finansowe Katowickiego Karnawału Komedii 2017.
5.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2018 rok
1.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Katowice na lata 2018-2045 – projekt.
Załączniki
DS-1125-17
2.
Budżet Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1121-17
3.
Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1127-17
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018 – 2045
Załączniki
DS-1119-17
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
6.
Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na rok 2018.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
8.
Sprawy różne.
1.
Odpowiedź na wniosek budżetowy Komisji.
Załączniki
CCF20171124
9.
Wolne wnioski.