Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 13 marca 2017, godz. 14:00, w sala 4 - 5 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.3.2017.ŁK
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późn. zm.)
4.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.