Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 27 marca 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UMK, Młyńska 4
BRM.0012.10.2.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
KZK GOP–strategia rozwoju subregionu centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice kierowane do Prezydenta Miasta Katowice dotyczące zajęcia stanowiska i przygotowania projektu uchwały w sprawie skargi Grzegorza Zennera Wiceprezesa Stowarzyszenia Katowickich Taksówkarzy „Ślązak” kierowanej do WSA w Gliwicach.
a)
[DS-841/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Grzegorza Zennera Wiceprezesa Stowarzyszenia Katowickich Taksówkarzy „Ślązak”.
Załączniki
DS-841-17
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Informacja dotycząca rozwiązań komunikacyjnych, transportowych oraz parkingowych w związku z inwestycją na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o., oddziaływującą na miasto Katowice (rejon ulic: Dębowej, Złotej, Chorzowskiej, Brackiej).
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.