Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 14 lutego 2017, godz. 13:30, w sali 315 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.2.2017.PS
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja dotycząca skarg, wniosków i petycji złożonych do Urzędu Miasta Katowice w 2016 r.
Załączniki
informacja PM
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska: zadania realizowane przez Cmentarz Komunalny:
Załączniki
informacja PM
1.
Planowanie potrzeb w zakresie cmentarnictwa.
2.
Kontrola nad bieżącym utrzymaniem miejsc pamięci na terenie cmentarzy i pozostałych mogił.
3.
Planowanie i wykonywanie remontów miejsc pamięci na terenie cmentarzy.
5.
Sprawy różne.
1.
Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Państwa B_____ D_____, W______ S_____ oraz S_____ i B________ P____ na Prezydenta Miasta Katowice i pracowników Urzędu Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi J____ J______ z dnia 16 stycznia 2017 r. uzupełnionej pismem z dnia 29 stycznia 2017 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.