Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UMK, Młyńska 4
BRM.0012.10.5.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja na temat stanu realizacji inwestycji dot. Budowy Centrów Przesiadkowych oraz dyskusja dotycząca włączenia centrów do systemu transportowego Miasta Katowice.
4.
Tramwaje Śląskie S.A. – prezentacja strategii rozwoju oraz planowanych inwestycji.
Załączniki
prezentacja
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Przewodniczącej Zarządu JP nr 9 dot. miejsc parkingowych dla osób odwiedzających Park Śląski.
Załączniki
pismo JP nr 9
2.
Odpowiedź Prezydenta m. Katowice na wniosek dot. utrudnień komunikacyjnych w rej. ul. Szewczenki i ul. Baildona.Pismo Przewodniczącego Rady JP nr 7 dot. przejazdu łączącego ulice Gliwicką, Szewczenki i Baildona. Odpowiedź Pani Przewodniczącej K. Siejnej na pismo Przewodniczącego RJP nr 7.
3.
Informacja dotycząca egzekwowania uchwały Rady Miasta Katowice określającej ceny i stawki taryfowe maksymalne za przewozy taksówkowe na terenie miasta Katowice.
Załączniki
informacja
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.