Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 24 lipca 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UMK, Młyńska 4
BRM.0012.10.6.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Inteligentny System Zarządzania Transportem Miejskim (ITS).
Załączniki
informacja WT
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo kierowane do Przewodniczącej Zarządu JP nr 9 w sprawie problemów parkingowych i komunikacyjnych w rejonie Os. Tysiąclecia i Parku Śląskiego.-dw. Komisji.
Załączniki
RJP nr 9
2.
Pismo dot. granic pasa drogowego ul. Szewczenki.- dw. Komisji.
Załączniki
informacja WT
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.