Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 20 września 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UMK, Młyńska 4
BRM.0012.10.7.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Elektro-mobilność. Rozwój niskoemisyjnego transportu w mieście Katowice – PKM Katowice Sp. z o.o.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-972/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Prezydenta m. Katowice kierowane do Przewodniczącej Zarządu JP nr 9 Osiedle Tysiąclecia- Pani A. Duży w sprawie problemów parkingowo-komunikacyjnych w rejonie Os. 1000 lecia i Parku Śląskiego- dw. Komisji.
Załączniki
informacja
2.
Plan sytuacyjny z naniesionymi granicami pasa drogowego ul. Szewczenki oraz istniejącym oznakowaniem drogowym -dw. Komisji.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.