Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 23 października 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UMK, Młyńska 4
BRM.0012.10.8.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście Katowice.
4.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2017 r.
1.
[DS-978/17] Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
ds-978-17
2.
[DS-979/17] Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
ds-979-17
3.
[DS-980/17] Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
ds-980-17
4.
[DS-981/17] Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
ds-981-17
5.
Uchwała Nr 4200/III/173/2017 z dnia 18 września 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
uchwala-rio
6.
[DS-997/17] Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2017r.
Załączniki
DS-997-17
7.
[DS-977/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz„Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku”.
Załączniki
ds-977-17
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1012/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice do WPKiW (Park Śląski) dot. oznakowania dojazdu do parkingów zlokalizowanych na terenie Parku Śląskiego. -dw. Komisji.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.