Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 20 listopada 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UMK, Młyńska 4
BRM.0012.10.9.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie Miasta Katowice oraz wykorzystanie kolei jako środka transportu. Działania podejmowane przez Koleje Śląskie oraz PKP S.A.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1115/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-1115-17
2.
[DS-1116/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.
Załączniki
DS-1116-17
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Wiceprezesa Zarządu Parku Śląskiego Pana M. Widucha w sprawie problemów parkingowych przekazane przy piśmie Pierwszego Wiceprezydenta m. Katowice Pana B. Sobuli z dnia 19.10.2017 r.- dw. Komisji
2.
Pismo Pierwszego Wiceprezydenta m. Katowice Pana B. Sobuli ws. zaproszenia Przedstawicieli Zarządu Parku Śląskiego na posiedzenie RMT w dniu 20.11.2017 r.- dw. Komisji
3.
Pismo Pana W__ A___ dotyczące utrudnień w ruchu na ul. Robotniczej w Katowicach.-dw. Komisji.
4.
Odpowiedź na zapytanie Pana Radnego T. Szpyrki, dotyczące rozwiązań komunikacyjnych i przepustowości ruchu w rejonie Osiedla Franciszkańskiego, Osiedla Książęcego oraz ulic Ostrawskiej i Piotrowickiej-dw. Komisji.
Załączniki
informacja
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.