Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UMK, Młyńska 4
BRM.0012.10.10.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Wieloletni Plan Rozwoju Zintegrowanego Systemu Transportowego Miasta Katowice – wdrażanie.
Załączniki
informacja
4.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2018 r.
1.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Katowice na lata 2018-2045 – projekt.
Załączniki
DS-1125-17
2.
Budżet Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1121-17
3.
Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok".
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018 – 2045.
Załączniki
DS-1119-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
6.
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2018 r.
7.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Wiceprezydenta M. Katowice z dnia 29.11.2017 r. adresowane do Legendia- Śląskie Wesołe Miasteczko.- dw. Komisji.
Załączniki
Legendia
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.