Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Kultury, Promocji i Sportu - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 20 lutego 2017, godz. 13:00, w siedzibie Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach
BRM.0012.5.2.2017.PS
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Filharmonia Śląska - działalność, plany, wydarzenia.
5.
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia w Katowicach - działalność, plany (upowszechnianie muzyki, edukacja muzyczna w szkołach i dzielnicach).
Załączniki
informacja Silesia
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w rejonie ul. Kościuszki- Zgrzebnioka na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Załączniki
DS-799-17
7.
Sprawy różne.
8.
Wolne wnioski.