Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 8 czerwca 2017, godz. 13:30, w UM Katowice, ul. Młyńska 4, sala 4.5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice n/t stanu przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście oraz program wizytacji kolonii letnich MOPS, współfinasowanych przez miasto Katowice.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 rok.
Załączniki
DS-924-17
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020.
5.
Korespondencja.
a)
Materiał dotyczący stanu przygotowań do realizacji projektów w ramach RPO WŚl na lata 2014-2020 pn. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej" oraz "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych" w budynku przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach.
b)
Odpowiedź uzupełniająca Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby na zapytanie radnego Pana Marka Nowary (SO-VIII.0003.1.2017.AS z dnia 25.05.2017 r.)
Załączniki
Skan SO. pdf
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/650/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania.
Załączniki
DS-923-17
b)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (po konsultacjach społecznych).
7.
Odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta Katowice na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 16.03.2017r. dotyczący przygotowania programu naprawczego, niezbędnego do dalszego funkcjonowania Szpitala Miejskiego Murcki, do końca miesiąca maja 2017 roku.
8.
Wolne wnioski.