Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 13 lipca 2017, godz. 12:00, w UM Katowice, ul. Młyńska 4a w siedzibie KISMiA; godz.13.00 c.d.obrad w sali 4.5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
2.
Dyskusja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku w centrum Katowic.
a)
Informacja na temat kamer KISMiA w Śródmieściu została przekazana do skrytek Radnych.
3.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2016 rok”.
Załączniki
DS-943-17
4.
Korespondencja.
5.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020 (po konsultacjach społecznych).
b)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
6.
Wolne wnioski.