Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 7 września 2017, godz. 13:30, w UM Katowice, ul. Młyńska 4 sala 4.5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 r.”, „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2017 roku” oraz „Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku”.
3.
Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice o realizacji unijnych projektów społecznych.
4.
Korespondencja.
a)
Do wiadomości Komisji pismo Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzeny Szuby dot. przeprowadzonej w dniu 17.07.2017r. kontroli organizacji wypoczynku letniego dla dzieci (PS.V-8141.13.2017.AS z dnia 9.08.2017r.).
b)
Odpowiedź na wniosek z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 13.07.2017r., dot. możliwości zastosowania tzw. "aktywnych przejść".
Załączniki
Skan MZUiM
c)
Odpowiedź KMP Katowice na zapytanie Radnego Pana J. Forajtera z dnia 13.07.2017 r.
Załączniki
Skan0001
5.
Sprawy bieżące i wniesione.
a)
Protokół z kontroli.Pismo Radnego Pana Józefa Zawadzkiego, z załącznikami (wpływ do Biura Rady Miasta Katowice w dniu 06.09.2017 r.) przekazane do skrytek Radnych Komisji Polityki Społecznej.
6.
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 1.08.2017 r. do 15.08.2017 r.)
7.
Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat sytuacji Szpitala Miejskiego Murcki.
Załączniki
ZNP Skan0001
8.
Wnioski Komisji do projektu budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
a)
Wniosek Radnego Pana Józefa Zawadzkiego z dnia 6.09.2017 r. dot. zabezpieczenia w budżecie Miasta Katowice środków z przeznaczeniem na inwestycję w Szpitalu Murcki Sp. z o.o.
Załączniki
skanowanie0019
9.
Wolne wnioski.