Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 12 października 2017, godz. 13:30, w UM Katowice, ul. Młyńska 4 sala 4.5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
PROT 8 RMO pdf
2.
Przedstawienie dokumentu „Strategiczny plan naprawczo-rozwojowy Szpitala Murcki Sp. z o.o. na lata 2017-2021, przekazanego przez Prezydenta Miasta Katowice przy piśmie ZNP.8023.17.2017.EO z dnia 20.09.2017 r.
Załączniki
Skan0002
a)
Odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta Katowice (ZNP.0012.8.2017.EO z dnia 4.10.2017 r.) na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 7.09.2017 r.
Załączniki
Skan0001
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach.
a)
Pismo Prezydenta Miasta Katowice (OZ-III.0053.1.104.2017.AD z dnia 10.10.2017 r.) ws wycofania projektu uchwały.
Załączniki
Skan p.w.
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-999-17
6.
Sprawy bieżące i wniesione.
a)
Pismo Pani Przewodniczącej Rady Miasta Katowice (BRM.0005.6.2017 z dnia 2.10.2017 r.).
b)
Pismo Pani Przewodniczącej Rady Miasta Katowice (BRM.0005.39.2017 r. z dnia 9.10.2017 r.).
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017 r. ze środków PFRON.
Załączniki
DS-1007-17
7.
Korespondencja:
a)
Odpowiedź Pana Sekretarza Miasta Katowice (ZK.ZD-00408/17 z dnia 9.10.2017 r.) na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 8.09.2017 r.
Załączniki
Skan0001 WZK
8.
Wolne wnioski.