Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 30 listopada 2017, godz. 13:30, w UM Katowice, ul. Młyńska 4 sala 4.5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2035.
Załączniki
DS-1119-17 WPF
4.
Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
PZSG DS-1127-17
5.
Analiza odpowiedzi na wnioski Komisji zgłoszone w 2017 roku.
6.
Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2018 rok.
7.
Sprawy bieżące i wniesione.
a)
Do wiadomości Komisji projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 24.11.2017 r. do 08.12.2017 r.)
Załączniki
DS-1130-17 ZM
b)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej SUPERMAXXX poprzez zrefundowanie kosztów lustracji.
8.
Korespondencja.
a)
Do wiadomości Komisji pismo Prezydenta Miasta Katowice (OZ-II.033.31.2017 z dnia 14.11.2017 r. o podmiotach wyznaczonych, w których ma być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Załączniki
KARA Skan0001
b)
Do wiadomości Komisji pismo I Wiceprezydenta Miasta Katowice (ZNP.0012.11.2017 IG z dnia 20.11.2017 r.).
Załączniki
Skan SP ZLA pdf
9.
Wolne wnioski.