Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2017, godz. 12:00, w posiedzenie wyjazdowe - miejsca pamięci, pomniki przyrody; godz. 14.30 c.d. obrad w sali 4,5 UM ul. Młyńska 4.
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Waldemara Bojaruna (BKZ.0012.2.2017.BB z dnia 11.04.2017r.) n/t stanu miejskich zabytków i perspektyw ich zachowania. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (KŚ-I.414.6.2017.AL z dnia 18.04.2017r.) nt. miejsc pamięci, pomników przyrody.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017 - 2021.
Załączniki
DS-840-17
4.
Przyjęcie protokołu Zespołu Radnych z dnia 27.03.2017r. z kontroli projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego z zasobów miasta Katowice.
5.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2016r.
Załączniki
DS-849-17
6.
Korespondencja.
7.
Sprawy wniesione i bieżące.
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Załączniki
DS-877-17
8.
Wolne wnioski.