Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2017, godz. 13:00, w UM Katowice ul. Młyńska 4, sala 4,5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
PROT 5 RMG 2017.P
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji zadań KZGM w I półroczu 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem stawek czynszu, opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ich wzrostu od 2016 r. Stan zaległości czynszowych oraz ich egzekucja, stopień realizacji remontów i inwestycji w mieszkaniowym zasobie gminy. Współpraca Wspólnoty Mieszkaniowe - KZGM.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 roku „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020”.
4.
Korespondencja:
5.
Sprawy bieżące i wniesione.
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020".
Załączniki
DS-928-17
6.
Wolne wnioski.