Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 19 lipca 2017, godz. 12:00, w wyjazd z ul. Młyńskiej.Godz.12.20 Hamerla pomnik przyrody; Czułów rekultywacja szkody grn.; Siedziba Nadleśnictwa ul.Kijowska 37B podsumowanie, zakończenie Komisji godz. 15.00.
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Zwiedzenie Leśnej Sali Edukacji.
3.
Pomnik przyrody.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Katowice.
Załączniki
scan0003
5.
Korespondencja.
a)
do wiadomości pismo P.Dyrektor KZGM (EW.7450.545.2017 z 23.06.2017 r.)
Załączniki
skan001
b)
do wiadomości pismo Śl.WIOŚ (IN.III.7020.5.2017.MW z dnia 11.07.2017 r).
6.
Sprawy bieżące i wniesione.
a)
Projekt uchwały Rady miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2016 rok
Załączniki
DS-947-17
b)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice.
7.
Wolne wnioski.