Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Dopisanie punktu 37a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (DS-553/20)

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl