Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: na brak działań Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach (DS-572/20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl