Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: na działania Prezesa Zarządu Spółki Katowickie Wodociągi S.A. (DS-575/20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl