Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego „Katowice Sądowa Dworzec” przy ul. Sądowej 5 w Katowicach (DS-565/20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl