Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Zmiany w porządku obrad. Skreślenie punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wsprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. "Katowicka Karta Mieszkańca".

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl