Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu oświadczenia Rady Miasta Katowice w sprawie solidarności z kobietami (DS-710/20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl