Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2021 rok" (DS- /20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl