Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 92 lokali użytkowych – garaży ich dzierżawcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie położonym w rejonie ul. Rolnej i ul. Kossak - Szczuckiej (dz. nr 118/7) (DS-734/20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl