Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: na bezczynnośc Prezydenta Miasta Katowice (DS-737/20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl