Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-746/20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl