Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2020 r. oraz sprawozdań z dzialalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2020r. (DS-753/20).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl