Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: na działania Dyrektora i pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-771/21).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl