Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego na rzecz Muzeum Śląskiego (dz. nr 106/8 i 106/87) (DS-776/21).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl