Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Katowice imienia Dawida Altera Kurzmanna (DS-789/21).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl