Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji K________ K_________) (DS-791/21).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl