Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji J_____ S______) (DS-798/21)

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl