Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: dotyczącej podjęcia uchwały w kwestii równego traktowania obywateli przez władze publiczne oraz szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV 2 (dotyczy petycji S________ C_____) (DS-799/21).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl