Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpartrzenie projektu apelu w sprawie wstrzymania planowanej wycinki drzew na terenie Leśnictwa Murcki (DS-814/21).

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: , nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl